Podstawowe zagadnienia finansowe (120 min)

44,28  z VAT

Czas do certyfikatu: 120 minut

Zakres materiału:

  • Pojęcie finansów
  • Działalność bankowa, ubezpieczeniowa oraz leasingowa
  • Rynek kapitałowy, fundusze inwestycyjne
  • Finanse publiczne: budżet, dochody i wydatki budżetowe