Organizacja systemu emerytalnego (60 min)

22,14  z VAT

Czas do certyfikatu: 60 minut

Zakres materiału:

  • definicja systemu emerytalnego
  • 3-ch filary systemu emerytalnego
  • świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych